SYSTEM REGULACJI, SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Logamatic R4211

Rodzaj regulatory LOGOMATIC 4000

System regulacji Logamatic R4211 to urządzenie regulacyjne przystosowane do pracy w instalacjach grzewczych z różnymi typami kotłów, w domach jedno- lub wielorodzinnych, budynkach mieszkalnych o małym, średnim lub dużym zapotrzebowaniu mocy.

 • w wyposażeniu podstawowym zapewnia regulację pogodową (zależną od temp. zewnętrznej) pracy kotła grzewczego oraz obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego, alternatywnie steruje pracą pompy w obiegu kotła, procesem przygotowania c.w.u. wraz z funkcją dezynfekcji termicznej i sterowaniem pracą pompy cyrkulacyjnej
 • zapewnia sterowanie instalacji 1-kotłowej z palnikiem 1-stopniowym, 2-stopniowym lub modulowanym, względnie nowoczesnego kotła dwublokowego (2 x 1-stopniowego)
  możliwość zastosowania w kotłach niskotemperaturowych, kotłach Ecostream oraz kotłach kondensacyjnych
 • wyposażenie zabezpieczające: STB – zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej; nastawy STB: 20, 110 lub 100°C, TR - regulator temperatury: TR = 90°C; możliwość rozszerzenia funkcji poprzez zastosowanie części składowych systemu sterowania zdalnego Logamatic, co umożliwia zdalną kontrolę oraz zmianę parametrów pracy instalacji grzewczej
 • cyfrowy moduł obsługowy MEC2
 • 2 wolne gniazda wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji sterownika poprzez zastosowanie modułów systemu regulacyjnego Logamatic 4000
 • obudowa z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą modułów funkcyjnych oraz cyfrowego modułu obsługowego
 • kodowane oraz oznakowane kolorystycznie wtyczki przyłączeniowe
 • kompletne okablowanie
 • stopień ochrony elektrycznej sterownika IP40
 • obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, nadającego się do powtórnej przeróbki
 • zastosowany system szybkiego montażu
 • w zestawie znajdują się czujniki temperatury: zewnętrznej oraz wody grzewczej w kotle
Zapytaj o produkt