SYSTEM REGULACJI, SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Logamatic RC35

Rodzaj regulatory EMS plus

Regulator pogodowy z wyświetlaczem LCD.

 • moduł obsługowy dla systemu regulacyjnego Logamatic EMS i wszystkich źródeł ciepła wyposażonych w EMS
 • 6-kanałowy cyfrowy zegar sterujący (w połączeniu z modułami WM10 i MM10) z graficznym przedstawieniem cyklów załączeń
 • zintegrowana funkcja urlopowa dla każdego obiegu grzewczego, a cała instalacja z wyborem rodzaju obniżenia (wyłączenie, zredukowane, pogodowo)
 • przełącznik wyboru rodzaju pracy dla: „AUTOMATYCZNIE, GRZANIE CIĄGŁE, OBNIŻENIE CIĄGŁE“ Dany rodzaj pracy wyświetlany jest przy pomocy zielonych diod LED zintegrowanych w przyciskach
 • tymczasowa (przejściowa) zmiana wartości zadanej temperatury pomieszczenia do następnego punktu przełączenia programu sterującego
 • programowalny cyfrowy zegar sterujący dla programu dziennego i tygodniowego z ośmioma programami standardowymi oraz dwa swobodnie programowalne programy własne dla każdego obiegu grzewczego
 • wskazanie temperatury pomieszczenia, godziny i dnia tygodnia poprzez oświetlony wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania grafik
 • wskazanie temperatury zewnętrznej wczoraj i dzisiaj w prezentacji graficznej
 • przycisk jednorazowego ładowania c.w.u.
 • na życzenie wyświetlanie danych kontaktowych firmy instalacyjnej w razie usterki lub wymaganej konserwacji
 • moduł obsługowy dla regulacji prowadzonej według temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia dla instalacji grzewczej, względnie komfortowy regulator temperatury w pomieszczeniu
 • regulacja obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego
 • moduł obsługowy dla trzech dalszych obiegów grzewczych z zaworem mieszającym lub bez takowego, w połączeniu z modułami zaworów mieszających
 • licznik roboczogodzin zintegrowany z oprogramowaniem (software)
 • moduł obsługowy do regulacji odsprzężenia hydraulicznego (sprzęgło hydrauliczne) i jednego bezpośrednio dołączonego obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego, w połączeniu z modułem sprzęgła hydraulicznego WM10
 • moduł obsługowy dla solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym SM10 z graficznym przedstawieniem „uzysku solarnego” na wyświetlaczu modułu RC35
 • nastawialne automatyczne dostosowanie temperatury obniżenia wg. DIN EN 12831, nastawialne oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego (redukowanie dodatkowej mocy podgrzewania)
 • automatyczne dostosowanie temperatury zasilania przy zewnętrznych wpływach na temperaturę pomieszczenia (wielkości zakłócające), (montaż w pomieszczeniu mieszkalnym)
 • obszerne funkcje serwisowe takie, jak monitorowanie, test funkcji, kontrola czujników, test LCD, komunikaty błędów, komunikaty serwisowe, wgląd do krzywych grzewczych, itd.
 • odstępy między terminami konserwacji nastawialne według roboczogodzin lub daty
 • urządzenie włącznie z czujnikiem temperatury pomieszczenia i wspornikiem naściennym do montażu w pomieszczeniu mieszkalnym
 • sterowany mikroprocesorem
Zapytaj o produkt