SYSTEM REGULACJI, SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Logamatic RC100

Rodzaj regulatory EMS plus

Regulator pokojowy z wyświetlaczem LCD.

 • moduł RC100 kontroluje temperaturę w pomieszczeniu i reguluje temperaturę w źródle ciepła w celu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu
 • regulacja mocy: moc grzewcza źródła ciepła zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla mniejszych wahań mocy (np. domy wolno stojące). Liczba startów palnika jest mniejsza, a czas pracy pompy krótszy
 • regulacja temperatury zasilania: Temperatura zasilania zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla większych wahań mocy. Dokładność regulacji jest większa i wysokość temperatury zasilania zostaje ograniczona. Pozwala to zaoszczędzić paliwo.
 • RC100 można używać jako modułu zdalnego sterowania dla nadrzędnego modułu obsługowego. Np. jeden moduł RC310 może regulować 4 obiegi grzewcze, z których każdy posiada jeden moduł RC100
 • program czasowy określany jest przez nadrzędny moduł obsługowy (Na module RC100 można tymczasowo zmienić żądaną temperaturę w pomieszczeniu aż do następnego załączenia programu czasowego. Następnie sterowanie ponownie przejmuje nadrzędny moduł obsługowy, do momentu, gdy ustawienie na RC100 zostanie ponownie zmienione)
 • regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia dla instalacji ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym bez zmieszania
 • regulator strefowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania z modułem strefowym i maksymalnie 4 obiegami grzewczymi w instalacjach bez nadrzędnego modułu obsługowego
 • moduł zdalnego sterowania w instalacjach z nadrzędnym modułem obsługowym (np. RC310) z maksymalnie 4 obiegami grzewczymi
 • dla źrodeł ciepła z 2-przewodową magistralą EMS Plus
 • RC100 w połączeniu z modułami strefowymi bez nadrzędnego modułu obsługowego może być stosowany jako regulator do sterowania każdym zmaksymalnie 4 obiegów grzewczych (szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej modułu strefowego)
 • regulacja temperatury strefy odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku funkcjonowania jako regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia
Zapytaj o produkt